EU-financiering veiliggesteld voor verbeterd waterbeheer in het Washington Slagbaai Nationaal Park

Het GO-programma wordt beheerd door Expertise France en gefinancierd door de Europese Unie.

Het Green Overseas Programma (of GO) financiert projecten die tot doel hebben de klimaatbestendigheid van de overzeese gebieden van Europa te versterken. Het programma heeft zojuist fondsen toegekend aan STINAPA van Bonaire voor de ontwikkeling van een waterbeheerplan voor het Washington Slagbaai Nationaal Park.

STINAPA, het Openbaar Lichaam Bonaire en GO zullen binnenkort waterbeheerexperts inhuren om informatie te verzamelen, stakeholders te raadplegen en een duurzaam waterbeheerplan voor het park te ontwikkelen, waarin wordt beschreven hoe erosie en overstromingen kunnen worden verminderd, zoetwater kan worden opgevangen en afvloeiing naar het Bonaire Nationaal Marinepark kan worden geminimaliseerd. Het waterbeheerplan zal STINAPA ondersteunen bij het beschermen van de omliggende koraalriffen en het verschaffen van het zoetwater dat nodig is voor de herbebossing van het park.

Het GO-programma wordt beheerd door Expertise France en gefinancierd door de Europese Unie. STINAPA is beide partijen zeer dankbaar voor deze kans en bedankt de International Desk van Bonaire van het OLB voor hun ondersteuning tijdens de aanvraag voor de fondsen.

Diverse EU- en VN-programma's bieden aanzienlijke mogelijkheden voor Bonaire op het gebied van kennisontwikkeling en financiële steun, zowel voor het Openbaar Lichaam Bonaire (OLB) als voor belanghebbenden binnen de Bonairiaanse gemeenschap. Daarom is per 1 juli 2022 bij het OLB een internationaal bureau opgericht, dat valt onder de portefeuille van de Gezaghebber als de Territorial Authorized Officer (TAO) van Bonaire voor de Europese Unie.

De International Desk Bonaire heeft als primaire doel het verstrekken en verspreiden van informatie over beschikbare Europese en andere internationale fondsen ten behoeve van Bonaire.