Eilandsraad en griffiemedewerkers onder indruk werk Post & Archief

Post & Archief is nu bezig alle documenten te digitaliseren.

Een aantal leden van de Eilandsraad heeft samen met de administratieafdeling van de griffie de afdeling Post & Archief van het openbaar lichaam Bonaire bezocht. Op uitnodiging van Geert Stroo, afdelingshoofd Post & Archief, hebben de raadsleden en de administratiemedewerkers kennis kunnen nemen van de uitdagingen met betrekking tot de archiveringswerkzaamheden. Post & Archief is nu bezig alle documenten te digitaliseren. Dit is een enorme opgave die ze elke dag moeten verrichten. Hierbij krijgen ze ondersteuning van de afdeling R&O die adviezen geeft over welke documenten door Post & Archief weggedaan kunnen worden. Het bedrijf Karmac uit Nederland heeft de opdracht gekregen om te helpen bij het digitaliseringsproces. Aan het eind van het bezoek is de delegatie tot de conclusie gekomen dat het archief veel uitgebreider is voor wat betreft documentatie dan ze zich hebben kunnen voorstellen. De bezoekers waren zeer onder de indruk om te zien hoe de afdeling functioneert en van de uitdagingen met betrekking tot de digitalisering die aangepakt moeten worden.