Diensten en organisaties ouderenzorg bundelen krachten om samen kwaliteit leven ouderen te verhogen

Het doel is dat alle ouderen op hun eigen manier mee kunnen blijven doen binnen onze gemeenschap.

De diensten en stichtingen voor ouderenzorg hebben kun krachten gebundeld om de kwaliteit van leven van alle ouderen te verhogen. Het doel van de samenwerking is dat alle ouderen op hun eigen manier mee kunnen blijven doen binnen onze gemeenschap. En dat alle ouderen op het juiste moment zorg op maat krijgen. De samenwerking maakt deel uit van het beleid van de overheid met de naam ‘Vitaal ouder worden.’  Binnen het beleid is er onder andere aandacht voor dagopvang, thuiszorg, wijkverpleging, tehuizen met 24 uurs zorg.

In oktober 2023 is de basis gelegd voor de samenwerking tussen de diensten en de stichtingen. In die maand hebben het openbaar lichaam Bonaire, OLB, het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, VWS, en twaalf organisaties een overeenkomst met elkaar getekend. Daaruit is de Cockpitgroep Ketenalliantie Ouderenzorg, CKO,  voortgekomen. Sentro Akseso, Fundashon Mariadal, Zorg en Welzijn groep en Publieke Gezondheid zitten in de cockpitgroep.  Deze groep werkt samen met werkgroepen van deskundigen om het beleid in de praktijk uit te voeren. Het gaat dan om b.v. om Fundashon Alzheimer Bonaire, Stichting Mantelzorg, Mental Health Caribbean, huisartsen, fysio- en ergo therapeuten etc.

Danielle van der Linden is sinds 1 januari van dit jaar programmamanager van de cockpitgroep. Van der Linden legt uit wat de voordelen zijn van de nieuwe manier van samenwerken. “Er zijn op Bonaire veel mooie en leuke activiteiten en goede zorgorganisaties voor ouderen. Het netwerk rondom ouderen wordt sterker, als alle groepen voor ouderenzorg nog beter van elkaar weten wat ze doen. Of als de groepen elkaar aanvullen en plannen met ouderen verder ontwikkelen.  Elke oudere kan dan op een goede manier mee blijven doen binnen in onze gemeenschap, en zo lang mogelijk veilig thuis blijven wonen. Ik heb zelf regelmatig ook contact met ouderen om te horen of wat we doen past bij wat ze zelf belangrijk vinden,” zo heeft Van der Linden verklaard.  

De manager van de cockpitgroep noemt ook de plannen voor ouderen die dit jaar op stapel staan. “We willen dat ouderen met een kleine of grote hulpvraag bij één loket gemakkelijk informatie kunnen krijgen. Het kan een vraag zijn over activiteiten, thuiszorg of  andere hulp. Daarnaast werken we aan het samen beoordelen van de hulpvragen, zodat iedereen de juiste zorg op de juiste plek krijgt. Als ouderen met bijvoorbeeld dementie nog thuis wonen, willen we graag dat ze gemakkelijk naar een geschikte Pasadia kunnen gaan.- Er zijn tot slot ook plannen om samen de medewerkers van de organisaties te scholen en op te leiden.”

Deze intensieve en unieke vorm van samenwerking past volgens Van der Linden bij de visie van het eilandsbestuur en ZJCN/VWS. De partijen willen het beleid samen met verschillende organisaties van Bonaire in de praktijk uitvoeren.  Voor vragen over de cockpitgroep en de plannen voor ouderenzorg kunt u mailen naar  danielle.vanderlinden@bonairegov.com of bellen naar 7702656.