De Directie Toezicht en Handhaving rondt 269 inspecties af in 1e kwartaal

Het merendeel van deze inspecties (118) was gericht op de controle van elektrische installaties.

Directie Toezicht & Handhaving (DTH) heeft met succes 269 inspecties afgerond in het eerste kwartaal van dit jaar. Het merendeel van deze inspecties (118) was gericht op de controle van elektrische installaties. Daarnaast zijn 55 inspecties uitgevoerd op het gebied van economie en ijkwezen, 52 inspecties rondom voedselveiligheid, 28 algemene inspecties met betrekking tot verplichtingen van de Algemene Plaatselijke Verordening (APK), en 16 inspecties met betrekking tot milieu.

Ingezette handhavingsinstrumenten

In totaal zijn er 42 handhavingsinstrumenten ingezet in het eerste kwartaal. De meeste handhaving vond plaats binnen het project ‘Prijzenwet 2023’, gericht op het controleren of detailhandelaren zich houden aan de vastgestelde prijzen in het ‘Prijzenbesluit Bon Kompra plus’. Daarnaast zijn 17 voornemens tot een last-onder-dwangsom verzonden, voornamelijk gericht op het aanpakken van verblijfsrecreatie waar dit niet is toegestaan. Ook zijn er 12 waarschuwingen voor diverse overtredingen uitgevaardigd, evenals 1 stopbrief voor een bouwwerk en 1 invorderingsbeschikking.

Voorlichting aan burgers

Het uitgangspunt van DTH blijft het bevorderen van spontane naleving van wet- en regelgeving door voorlichting aan de burgers. In het eerste kwartaal zijn twee voorlichtingsbijeenkomsten georganiseerd voor standhouders op markten en venters met betrekking tot voedselveiligheid. Bovendien zijn 1788 woningeigenaren geattendeerd op de regels voor het aanbieden van verblijf aan toeristen.

DTH blijft zich inzetten voor een veilige en regelgevende omgeving voor alle burgers, en kijkt uit naar verdere successen in het tweede kwartaal van dit jaar.