Constructief gesprek tussen minister Weerwind en bestuurscollege

De minister heeft deze instanties bezocht als ook het preventieproject “alleen jij bepaalt” van Jong Bonaire.

Het werkbezoek eind mei van Minister voor Rechtsbescherming, dhr. Franc Weerwind op Bonaire is na de kennismaking met waarnemend gezaghebber Nolly Oleana van start gegaan met een constructief gesprek met het bestuurscollege. Leidend voor het gesprek zijn mogelijke maatregelen en oplossingen voor een verbeterde toegang tot het recht, preventie jeugdcriminaliteit en BIBOB Caribisch Nederland.

Toegang tot het recht vraagt om een eerstelijnsvoorziening in de vorm van een juridisch loket. Het juridisch loket zorgt ervoor dat mensen op een laagdrempelige manier geïnformeerd worden over hun rechten en plichten, maar kunnen daar ook terecht met hun vragen waardoor ze niet meteen aangewezen zijn op advocaten. Vanuit een pilot op Saba is er input vergaard voor een basisscenario. Hierin staat op hoofdlijnen hoe het juridisch loket eruit moet komen te zien, welke functionaliteiten het moet hebben en voor welke doelgroep het bedoeld is. Daarbij is rekening gehouden met de behoeften en context van de eilanden en welke rol het juridisch loket vanuit Nederland hierin kan zijn. De volgende stap, die ook is besproken met de Minister, is de praktische uitwerking van de eerstelijns rechtshulpvoorziening Caribisch Nederland.

Naast wet- en regelgeving is ook rechtsbescherming een topic voor aan het recht gerelateerde instanties zoals de voogdijraad, Justitiële Inrichting Caribisch Nederland en de reclassering. De minister heeft deze instanties bezocht als ook het preventieproject “alleen jij bepaalt” van Jong Bonaire. De inzichten verkregen op Bonaire worden gedeeld met Ministerie van Justitie om zodoende vervolgstappen te bepalen en gevolg te geven aan de besproken gewenste oplossingen voor Bonaire.