Constructie aan rotonde Kaya Amsterdam en vier wegen gaat beginnen

De rotonde die nu wordt aangelegd aan de Kaya Amsterdam, voldoet niet aan alle eisen.

Kralendijk - De rotonde die nu wordt aangelegd aan de Kaya Amsterdam, voldoet niet aan alle eisen die nodig zijn voor een toekomstbestendige, veilige rotonde. Gezien de uitbreiding van de woonwijk Hato, het nieuw bedrijventerrein en de mogelijke containerhaven, is een grotere rotonde nodig. De huidige rotonde zou enigszins aangepast kunnen worden, maar dan is er over enkele jaren opnieuw een uitbreiding nodig. Daarom is nu gekozen voor een wijziging en zal een grotere rotonde aangelegd worden. Die werkzaamheden starten in de eerste helft van mei en zijn klaar in de eerste helft van augustus, voordat het nieuwe schooljaar begint.

De aanleg van de rotonde is onderdeel van een groter Wegenprogramma dat grotendeels gefinancierd wordt door het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. De komende weken starten al vier wegenprojecten:

Kaya Commerce: start april 2021

Kaya Gramel: start mei 2021

Kaya Hermandad: start mei 2021

Kaya Neerlandia: start juni 2021

In de persconferentie is toegelicht dat in 2019 een ontwerp is gemaakt voor een rotonde aan de Kaya Amsterdam. Omdat dit ontwerp niet voldoende rekening hield met de infrastructuur van WEB die op die locatie ligt, heeft het OLB het ontwerp aangepast. Het ontwerp is uitgezet op een stuk grond waarop is proefgereden met grote trucks om te kijken of de rotonde groot genoeg is. Er is toen geconcludeerd dat het ontwerp goed was en de werkzaamheden zijn gestart.

In december ontstond discussie over de vraag of de aangelegde rotonde wel groot genoeg en wel veilig genoeg was. Daarop heeft de directeur de werkzaamheden stilgelegd om eerst nader onderzoek te laten doen. Rijkswaterstaat heeft het ontwerp en de aangelegde rotonde onderzocht op de aspecten berijdbaarheid en veiligheid. Zij concludeerden dat de rotonde weliswaar geschikt is als kleine rotonde in een woonwijk, waarbij nog wel diverse technische aanpassingen uitgevoerd zouden moeten worden om de veiligheid te waarborgen (van bijvoorbeeld fietsers) en waarbij er vanuit werd gegaan dat alleen ervaren vrachtwagenchauffeurs de ronde voorzichtig kunnen berijden. Naast deze conclusie is toen opnieuw gekeken naar de locatie en de lange-termijn wensen van deze weg. Omdat deze weg een belangrijke hoofdweg wordt voor Bonaire, volstaat een kleine rotonde op termijn niet.

Daarom is gekozen om een aangepast ontwerp te laten maken. Dat ontwerp bestaat uit een toekomstbestendige grotere 3-armige rotonde, die voldoet aan alle geldende Nederlandse normen en daarbij goed rekening houdt met de infrastructuur van WEB en de veiligheid van al het verkeer (inclusief fietsers). Meer dan in het verleden zal voor alle komende wegenprojecten aandacht zijn voor zaken als infrastructurele normen, afwatering, en (waar mogelijk) fietspaden en voetpaden.

Op dit moment wordt onderzocht wat de meerkosten zijn voor de aanleg van de nieuw rotonde, en op welke wijze deze meerkosten gefinancierd zullen worden. Ook is een administratief onderzoek gestart naar het proces dat gevolgd is om tot de huidige rotonde te komen. Doel is om te bepalen wat er niet goed is gegaan en om hier lessen uit te trekken voor de toekomst.

RWS kijkt mee naar het ontwerp, zodat we zeker weten dat dit een goede en veilige rotonde is. Zodra het ontwerp definitief is, zal het volgens de geldende procedures worden uitgevoerd. Alles is erop gericht om de nieuwe rotonde voor het nieuwe schooljaar gereed te hebben.