Campagne “Van kinderopvang op weg naar een betere ontwikkeling en opvoeding.”

‘Van kinderopvang op weg naar een betere ontwikkeling en opvoeding.’

Het eilandbestuur van het Openbaar Lichaam Bonaire lanceert middels de Afdeling Onderwijs en Welzijn een campagne 2022 in het kader van de kinderrechten.

Elk jaar wordt op 20 november de Internationale Dag van de Rechten van het Kind gevierd. Dit jaar lanceert de Afdeling Onderwijs en Welzijn van de Directie Samenleving en Zorg een campagne om nadruk te leggen op drie van de rechten die onze kinderen hebben en waarvan wij vinden dat het belangrijk is dat de Bonairiaanse gemeenschap ervan weet en er rekening mee houdt.

Deze rechten zijn verankerd in de Unicef Conventie voor de Rechten van het Kind onder de volgende artikelen:

  • Artikel 18 geeft het kind recht op een goede opvoeding
  • Artikel 28 geeft het kind recht op onderwijs
  • Artikel 29 legt uit wat het kind moet leren op school om zich te kunnen blijven ontwikkelen in het leven

Met deze campagne willen wij alle verantwoordelijken bewust maken om ervoor te zorgen dat aan deze 3 rechten die onze kinderen hebben voldaan wordt, zodat wij morgen respectabele, verantwoordelijke en geschikte jongeren en volwassenen hebben die ons eiland in alle categorieën blijven dragen.

Daarom wordt op maandag 22 november 2021 de campagne gelanceerd wordt met als thema:

‘Van kinderopvang op weg naar een betere ontwikkeling en opvoeding.’

Met deze campagne gaan wij verschillende activiteiten doen, zowel voor de kinderopvang als voor de ouders en/of voogden en scholen.

De activiteiten die georganiseerd gaan worden in de campagne zijn om nadruk te leggen op:

Waarom het belangrijk is dat kinderen naar een kinderopvang gaan.

Waarom het belangrijk is om een kind op tijd op een school in te schrijven.

Waarom het belangrijk is om ervoor te zorgen dat het kind regelmatig naar school gaat.

Activiteiten om de ouders uit te leggen:

Waar zij terecht kunnen voor hulp bij deze onderdelen.

Waar zij rekening mee moeten houden.

Hoe in hun sociale leven leiding te blijven geven en activiteiten te organiseren om de talenten die het kind heeft te ontwikkelen.

De Afdeling Onderwijs en Welzijn van de directie Samenleving en Zorg hoopt dat wij met deze campagne nog een stap naar voren kunnen zetten bij het creëren en vormen van kinderen, jongeren, ouders en verantwoordelijke volwassenen voor later in onze gemeenschap.

Ten slotte wil ik alle inwoners van Bonaire vragen om ons te verenigen en te proberen de mogelijkheid te scheppen voor het kind om op te groeien en te genieten van de rechten op een goede ontwikkeling en opvoeding in het algemeen.