Brandstofprijzen worden niet aangepast in mei

Het bestuurscollege laat weten dat de brandstofprijzen niet aangepast worden in mei.

Dit komt vanwege het uitblijven van de werkelijke aankoopprijzen voor de maand mei. Het Eilandsbesluit van 13 april 2023, no 1, aangeduid als het Prijzenbesluit aardolieproducten Bonaire april 2023 (AB 2023, no. 10) blijft daarom in de maand mei van kracht. De volgende aanpassing van de brandstofprijzen is 9 juni 2023.

In deze prijsaanpassing zijn de voorschriften van het Tijdelijk besluit van 25 maart 2022 over accijnsverlaging Caribisch Nederland 2022, nr. 2022-104414 (Staatscourant Nr. 8683 van 28 maart 2022) en ook de Wet van 21 december 2022 tot wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2023) (Staatsblad 532) toegepast.

Tot 1 april 2022 bedroeg het accijnstarief voor benzine (MOGAS95) USD 31,86 cent per hectoliter. Volgens de voornoemde voorschriften bedraagt het accijnstarief voor benzine (MOGAS95) USD 15,86 cent per hectoliter voor de periode 1 april 2022 tot en met 30 juni 2023.

In het licht van het vorenstaande blijven de verkoopprijzen voor brandstof van 14 april 2023 van toepassing.