Bonaire nam deel aan SIDS4-conferentie

Een belangrijke stap voor Bonaire is het herstel en de versterking van het natuurlijke systeem.

Gedeputeerde Anjelica Cicilia, beleidsadviseur milieu Johanna Garming en student Noah Hassan waren in Antigua & Barbuda om deel te nemen aan de vierde internationale Small Island Development States (SIDS4) conferentie. Deze conferentie, georganiseerd door de Verenigde Naties, wordt eens in de 10 jaar gehouden en speelt een belangrijke rol bij initiatieven zoals het Akkoord van Parijs uit 2015.

Focus op klimaatadaptatie

De conferentie behandelde belangrijke onderwerpen zoals klimaatverandering, verlies aan biodiversiteit, behoud van de oceaan, vermindering van rampenrisico’s en toegang tot financiering. Voor Bonaire lag de focus op klimaatadaptatie.

Nieuwe inzichten voor Bonaire

Het participeren in de verschillende sessies en paneldiscussies leverde veel nieuwe inzichten op. Gedeputeerde Cicilia vertelde: “Denk aan het hergebruik van sargassum als kunstmest of biofuel. Ook het vergroten van onze mangrovegebieden is belangrijk, omdat deze de kustlijn versterken en veel CO2 opnemen.”

Praktische stappen voor Bonaire

Een belangrijke stap voor Bonaire is het herstel en de versterking van het natuurlijke systeem om toekomstige milieueffecten te verminderen en de veerkracht tegen overstromingen te vergroten. Dit omvat:

  • Revitalisering van saliñas, dammen en rooien om de wateropvangcapaciteit te vergroten.
  • Toevoeging van meer vegetatie voor meer retentiecapaciteit.
  • Herstel en onderhoud van infrastructuur.

Deze maatregelen creëren meer kansen voor landbouw en voedselzekerheid, verbeteren de voeding en dragen bij tot het verlagen van de kosten van levensonderhoud.

Jonge vertegenwoordigers

Student Noah Hassan vertegenwoordigde de jongeren van Bonaire tijdens SIDS4. “Ik ben er trots op dat ik de jongeren van Bonaire heb kunnen vertegenwoordigen. Het advies dat wij als jongeren hebben gegeven, wordt de kern van het nieuwe Center of Excellence,” aldus Noah. Hij kreeg deze kans van het openbaar lichaam Bonaire omdat hij met zijn team het jeugddebat had gewonnen. Gedeputeerde Cicilia benadrukte: “Jeugdparticipatie is heel belangrijk. Zij zijn degenen die de gevolgen van onze acties zullen dragen. Hun kritische inbreng is essentieel.”