Bonaire en Curaçao organiseren gezamenlijke sessie bij VN-Waterconferentie

Het rapport over integraal waterbeheer op Bonaire is hier te lezen: bonairegov.com/inwoners/integraal-waterbeheer

De belangstelling voor de sessie die Bonaire samen met Curaçao en Local2030 Island Network op woensdagochtend op de VN-Waterconferentie in New York organiseerde was bijzonder groot. Onder meer gezaghebber Edison Rijna gaf een toespraak over waterbeheer op de eilanden. Koning Willem-Alexander woonde de sessie bij.

Gezaghebber Rijna wees erop dat water al eeuwenlang de ‘lifeline’ van de Bonairiaanse samenleving is, maar nu – als gevolg van klimaatverandering – ook een bedreiging vormt. “Eind vorig jaar zijn we geconfronteerd met de uitdagingen van klimaatverandering. Een groot deel van het eiland stond onder water, wegen waren onbegaanbaar en huizen liepen onder. Onze koralen werden aangetast door al het vuile water dat vanaf het eiland de zee in stroomde. Uit recente onderzoeken blijkt dat we ons als Bonaire de komende jaren serieus moeten voorbereiden. Klimaatverandering en de gevolgen daarvan, zoals overstromingen, zullen een grote invloed hebben op hoe en zelfs waar we op ons eiland kunnen wonen.”

Samenwerking

Rijna benadrukte in zijn toespraak ook het belang van samenwerking met partners en andere eilanden. “Samen kunnen we leren hoe we waar mogelijk beter met water kunnen werken, ons kunnen beschermen en verdedigen tegen water en proactief kunnen optreden tegen klimaatveranderingen. Omdat we niet langer kunnen wachten, heeft Bonaire al de eerste concrete stappen gezet. In nauw overleg met de betrokken ministeries in Nederland wordt een Klimaattafel georganiseerd.”

Goed nieuws

De gezaghebber haalde ook het rapport aan waarin experts van Nederlandse waterschappen aanbevelingen doen voor integraal watermanagement en dat, zo bood hij aan, ook door andere eilanden kan worden gebruikt om zich te wapenen tegen wateroverlast. Een van de andere sprekers van de sessie was de minister van Infrastructuur en Waterstaat Mark Harbers. Die had goed nieuws meegenomen naar New York. Hij kondigde aan te zullen helpen bij het aanpakken van de saliña bij Harbour Village, die in november voor zo veel problemen heeft gezorgd. Gezaghebber Rijna heeft met de bewindsman afgesproken op korte termijn de noodzakelijke maatregelen te nemen om nieuwe wateroverlast te voorkomen.