Bonaire en Aruba tekenen MoU voor versterking samenwerking in hulpverleningssector

Het OLB en de regering van Aruba hebben dinsdagmiddag een Memorandum of Understanding (MoU) getekend.

Het openbaar lichaam Bonaire (OLB) en de regering van Aruba hebben dinsdagmiddag een Memorandum of Understanding (MoU) getekend waarmee partijen zich de komende drie jaar gaan inzetten voor een nauwe samenwerking bij het realiseren van een veilige plek voor slachtoffers van huiselijk geweld en kindermishandeling. Onlangs werd op Bonaire het startsein gegeven voor de bouw van de Bonairiaanse Family Justice Center (FJC).

De samenwerking tussen het FJC op Bonaire en het FJC op Aruba ziet onder meer toe op de toewijzing van middelen zoals voor de organisatie van trainingen, seminars en bijeenkomsten in nauwe samenwerking met andere initiatieven in het Caribisch en Nederlands gebied, maar regelt ook de uitwisseling van kennis en ervaring door middel van uitwisselingsprogramma’s.

Start verbouwing

Vorige week werd het startsein gegeven voor de verbouwing van het voormalig buurtcentrum in Antriol tot het Bonairiaanse FJC, dat op Bonaire zal worden aangeduid als de ‘Sentro pa Seguridat di Famia’. Een samenwerkingsverband tussen de verschillende partners in de keten die te maken hebben met de onderwerpen huiselijk geweld, mishandeling of uitbuiting. Aanwezigen konden via een 3D presentatie een beeld krijgen van het toekomstige gebouw. 

Gedeputeerde Nina den Heyer sprak de aanwezige buurtbewoners en ketenpartners toe: “Ik wil iedereen bedanken die in dit project geloofde en zich heeft ingezet om het allemaal te realiseren. We weten allemaal hoe pijnlijk het voor het slachtoffer kan zijn, om bij elke instantie opnieuw zijn of haar verhaal te moeten doen. Met de komst van het Family Justice Center hoeft dat niet meer. Het slachtoffer kan nu in een keer de juiste hulpverlening krijgen.”

Ze gaf verder aan dat in de achterliggende periode volop aandacht werd gegeven aan de samenwerking van het team en de ketenpartners, door onder andere het meedoen aan gezamenlijke trainingen. “Met de komst van het gebouw zijn we een stap verder in deze samenwerking”, aldus Den Heyer in haar toespraak. De oplevering van het Family Justice Center op Bonaire zal in het najaar van 2023 plaatsvinden.