Binnenkort laag tarief Toeristenbelasting voor eilandskinderen

Dit voorstel wordt op 11 juni in de Besluitvormende Raad behandeld.

Op dinsdagavond 4 juni is in de Commissievergadering van de Eilandsraad een voorstel van het Bestuurscollege tot wijziging van de Verordening Toeristenbelasting 2022 besproken. Dit voorstel wordt op 11 juni in de Besluitvormende Raad behandeld.

Evaluatierapport
Eind vorig jaar is er een evaluatierapport aangeboden met voorstellen voor wijzigingen in de Toeristenbelastingverordening 2022. Dit rapport werd op 28 maart behandeld in de commissievergadering Bestuur & Organisatie (B&O), waar vragen werden beantwoord en de wensen van de Eilandsraad werden meegenomen.

Wijzigingen
De Commissie was in grote lijnen eens met het evaluatierapport en sprak de wens uit om drie van de zeven voorgestelde wijzigingen zo spoedig mogelijk in werking te laten treden, zodat de betreffende doelgroepen hier in de komende zomervakantie meteen profijt van kunnen hebben.

Op dinsdag 4 juni zijn in de Commissievergadering van de Eilandsraad de eerste drie 'prioritaire' uitgewerkte wijzigingen van de Toeristenbelasting behandeld. De streefdatum voor invoering van deze wijzigingen is 1 juli 2024. Deze wijzigingen zijn:

  1. Een verlaagd tarief van $10 voor eilandskinderen die niet op Bonaire wonen.
  2. Een vrijstelling voor alle Bonairiaanse studenten die in het buitenland studeren.
  3. Een verlengde geldigheid van de belasting tot één maand.

Reactie van de Eilandsraad
De Eilandsraad reageerde op 4 juni positief op de drie uitgewerkte korte termijn wijzigingen, welke nu op 11 juni in de Besluitvormende Raad worden behandeld.

Er zijn nog een paar andere wijzigingen voorgesteld, die meer tijd nodig hebben om naar uitvoerbaarheid en juridische haalbaarheid te worden uitgewerkt. De ingangsdatum van deze wijzigingen zal per eilandsbesluit worden bepaald.

Alle genoemde wijzigingen zijn tussentijdse wijzigingen vooruitlopend op de algehele herziening van de Toeristenbelasting waar op langere termijn naar wordt toegewerkt.

Bestuurscollege
Gedeputeerde Abraham geeft aan: "Daar waar de meeste bezoekers naar Bonaire komen voor vakantie of ontspanning, zijn de bezoeken van eilandskinderen vaak gericht op familiebezoek en terugkeer naar het eiland. Het is erg fijn dat we ze hopelijk al voor de zomervakantie een verlaagd tarief van de Toeristenbelasting kunnen aanbieden"