Bezoek Eerste Kamerleden “nuttig en aangenaam”

“De openhartigheid waarmee standpunten naar voren zijn gebracht, werd door alle betrokkenen zeer gewaardeerd.

Nuttig en aangenaam, zo vat gezaghebber Edison Rijna het werkbezoek aan Bonaire van een delegatie van de Eerste Kamer samen. “Het is goed elkaar in persoon te zien, te spreken en vooral naar elkaar te luisteren. Dan kun je toch wat dieper op zaken ingaan. Hoewel het bezoek vanwege het drukke reisschema kort was, ben ik ervan overtuigd dat het voor beide zijden informatief was”, aldus gezaghebber Rijna.

Na aankomst op Flamingo Airport stond er in het Courtyard by Mariott een lunch met het Bestuurscollege op het programma. Daarna splitste de delegatie zich in twee groepen. De een ging met onder meer burgers, ondernemers en ambtenaren in gesprek over de kwaliteit van de lokale overheid, zowel in bestuurlijke als uitvoerende zin. De andere sessie had armoede als thema. Aan de discussie werd deelgenomen door o.a. vertegenwoordigers van werkgevers en werknemers, sociaal werkers, consumentenorganisatie Unkobon en gedeputeerde Nina den Heyer.

“De openhartigheid waarmee standpunten naar voren zijn gebracht, werd door alle betrokkenen zeer gewaardeerd. Wij voelen ons niet altijd gehoord in Den Haag. Daarom zijn dit soort bezoeken nuttig want die bieden ons de kans aandacht te vragen voor problemen die in onze samenleving spelen en die we alleen kunnen oplossen met medewerking van en in dialoog met Den Haag”, aldus gezaghebber Rijna.

De delegatie bestond uit de Eerste Kamerleden Toine Beukering (delegatieleider, Fractie-Nanninga), Annemarie Jorritsma-Lebbink (VVD), Ria Oomen-Ruijten (CDA), Boris Dittrich (D66), Jeroen Recourt (PvdA), Arda Gerkens (SP), Peter Ester (ChristenUnie), Peter Nicolaï (PvdD), Martine Baay-Timmerman (50PLUS), Peter Schalk (SGP), Jeroen de Vries (Fractie-Otten) en Ton Raven (OSF). De delegatie wordt ambtelijk begeleid door Fred Bergman, commissiegriffier, en Maarten van Rooij, stafmedewerker.

De delegatie begon het werkbezoek op 25 februari op Sint Maarten waarna zij Saba en Sint Eustatius bezocht om vervolgens door te reizen naar Bonaire. Morgenochtend vertrekt de delegatie naar Curaçao. Het werkbezoek eindigt zaterdag op Aruba.