Betere inning met nieuwe toeristenbelasting

Het Bestuurscollege van Bonaire heeft een conceptverordening voor een nieuwe toeristenbelasting voorbereid.

Het Bestuurscollege van Bonaire heeft een conceptverordening voor een nieuwe toeristenbelasting voorbereid. Deze is aan de Eilandsraad aangeboden om behandeld te worden. Naar aanleiding van vragen in de samenleving licht het openbaar lichaam Bonaire de stand van zaken toe. De oorspronkelijke streefdatum van 1 januari 2022 wordt niet meer gehaald. Het streven is om de nieuwe verordening voor einde van het eerste kwartaal 2022 in te laten gaan.

Nieuwe methode

Het voorstel is om een nieuwe methode voor de toeristenbelasting in te voeren, omdat de huidige structuur te wensen laat. Met de huidige methode, wordt ongeveer de helft van de mogelijke inkomsten uit toeristenbelastingen daadwerkelijk geïnd. Hierdoor loopt de overheid ieder jaar miljoenen aan inkomsten mis. Het openbaar lichaam Bonaire (OLB) spant zich al meerdere jaren in, samen met de toeristische sector op het eiland, om een nieuwe vorm van toeristenbelasting in te voeren. Met de nieuwe verordening wordt voorgesteld om de toeristenbelasting éénmalig per jaar te innen bij iedere niet-ingezetene, waarbij de bezoeker gemotiveerd wordt om vooraf online te betalen. Mogelijkheid is ook aanwezig om bij aankomst op de luchthaven te betalen. Het voorgestelde tarief is $ 50 per persoon per jaar. Voor de eilanden van de voormalige Nederlandse Antillen is voorgesteld een lager tarief van $ 10 per persoon per jaar te hanteren en een vrijstelling voor buiten het eiland studerende Bonairiaanse studenten.

Met de inkomsten uit deze nieuwe toeristenbelasting, kan de overheid investeren in de verbetering van de kwaliteit en duurzaamheid van de infrastructuur en van het toeristisch product van Bonaire. In eerste instantie is dit een voordeel voor de burgers van Bonaire. Uiteraard levert het ook zowel voor de ondernemer uit de sector als de toerist een fijnere ervaring op. De inkomsten kunnen ook ingezet worden om de lokale cultuur te bevorderen en Bonaire daarmee als een authentiek en uniek eiland te positioneren. Een belangrijk doel is om meer inkomsten te creëren door te investeren in trainingen en opleidingen, zodat meer inwoners actief kunnen participeren in toerisme en een goed inkomen kunnen verdienen.

In eerste instantie was het de bedoeling om de nieuwe toeristenbelasting voor verblijftoeristen per 1 januari 2022 te laten ingaan. Bij nader inzien zal deze datum niet meer worden gehaald.

Cruise toerisme

De concept verordening die aan de Eilandsraad is aangeboden, stelt ook een hogere belasting voor cruisetoeristen voor. Bonaire onderhoudt goede contacten met de grote cruise maatschappijen. Recentelijk zijn er goede gesprekken gevoerd met de grotere cruise maatschappijen, en in deze gesprekken heeft een grote meerderheid te kennen gegeven dat zij de voorgestelde verhoging ondersteunen. Ook zij zien in dat het eiland de inkomsten nodig heeft om te kunnen investeren in verbetering van de faciliteiten en het product. Daarnaast geven zij aan dat zij, door de tijdige aankondiging, voldoende tijd hebben om de verhoging door te voeren in hun prijzen.

Proces

De oorspronkelijke conceptverordening voor de nieuwe toeristenbelasting is door het Bestuurscollege aangeboden aan de Eilandsraad. Hierna is besloten om een nota van wijziging toe te voegen. Behandeling zal in het nieuwe jaar plaatsvinden. Het streven is om de nieuwe toeristenbelasting voor einde van het eerste kwartaal 2022 in te voeren.