Bekendmaking bouwvergunning

Het bestuurscollege van het Openbaar Lichaam Bonaire maakt op basis van artikel 2.8 lid 3 van de Wet volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en milieubeheer BES bekend dat in de periode tot eind juni 2022 de volgende aanvragen om een bouwvergunning zijn binnengekomen: