Bar dicht omdat medewerkers zich niet aan quarantaine houden

Een bar in het Centrumgebied is op last van inspecteurs van de Directie Toezicht en Handhaving op 7 januari 2022 in de avond gesloten.

Een bar in het Centrumgebied is op last van inspecteurs van de Directie Toezicht en Handhaving op 7 januari 2022 in de avond gesloten. Tijdens een controle die door de afdeling Publieke  Gezondheid was aangevraagd, is gebleken dat medewerkers van de bar die in quarantaine moesten zijn op het werk waren. De medewerkers moesten in quarantaine zijn omdat een collega van hen  afgelopen vrijdag besmet bleek.

De afdeling  Publieke Gezondheid had aanwijzingen dat de medewerkers die in quarantaine moesten  toch naar het werk zouden gaan.  Dit zou een groot risico inhouden voor de verspreiding van het coronavirus.  Daarom heeft Publieke Gezondheid aan de Directie  Toezicht en Handhaving gevraagd om een controle te doen bij de bar.

De inspecteurs van Toezicht en Handhaving hebben tijdens de controle de leiding van de bar  erop gewezen dat de zaak dicht moest.  Aan de leiding is ook verteld wat de gevolgen zijn  als de bar niet werd gesloten.  De leiding van de bar heeft  toen gekozen om de zaak te sluiten.

De bar moest eerder ook al sluiten. Begin 2021 was er een grote bron van besmetting in deze bar. In het eerste weekeinde van 2022 heeft Gezaghebber Edison Rijna de bar voor de zekerheid gesloten met het oog op de openbare orde en veiligheid.

Nu het aantal besmettingen met de omikronvariant op Bonaire snel toeneemt, is het heel belangrijk dat mensen die in isolatie of in quarantaine moeten, zich daar ook echt aan houden. Het is ook belangrijk dat alle sectoren in de samenleving zich aan de nieuwe maatregelen houden die vanaf  4 januari 2022 op Bonaire gelden. De Directie Toezicht en Handhaving heeft hierin een belangrijke rol. 

Toezicht en Handhaving wordt door Publieke Gezondheid ingeschakeld als er aanwijzingen zijn dat bedrijven en burgers zich niet aan de opgelegde quarantaine of isolatie houden.  Inspecteurs van  Toezicht en Handhaving  voeren dan een controle uit.  Als het nodig is, grijpen de inspecteurs is. 

Via de nummers 715 5300 en 796 4850 kunnen burgers bij Toezicht en Handhaving melden dat burgers of bedrijven zich niet houden aan de regels en maatregelen.  Voor een overzicht van de maatregelen zie:  www.bonairecrisis.com