Aanpassing verkoopprijzen geïmporteerde kippeneieren

De huidige prijzen voor geïmporteerde kippeneieren dateren uit 2017.

Importeurs van kippeneieren hebben in juni 2022 een verzoek ingediend voor de aanpassing van groot- en kleinhandelsprijzen aan de hand van toegenomen aankoopprijzen. De aangeleverde informatie is als basis gebruikt voor de aanpassing voor de maximumprijzen van niet op Bonaire geproduceerde kippeneieren.

Om ook de beschikbaarheid van geïmporteerde kippeneieren op de lokale markt mogelijk te maken en de schaarste van afgelopen maanden tegen te gaan, heeft het Bestuurscollege besloten om de groot- en kleinhandelsprijs van geïmporteerde kippeneieren per 25 november 2022 aan te passen. De kleinhandelsprijs voor lokale eieren blijft ongewijzigd.

Per 25 november 2022 gelden de volgende verkoopprijzen voor kippeneieren:

Groothandelsprijs voor niet op Bonaire geproduceerde kippeneieren:

Bij een gewicht van 730 gram of meer per dozijn, inclusief verpakking $ 3.28

Bij een gewicht minder dan 730 gram per dozijn, inclusief verpakking $ 3.21

Kleinhandelsprijs voor niet op Bonaire geproduceerde kippeneieren:

Bij een gewicht van 730 gram of meer per dozijn, inclusief verpakking $ 3.46

Bij een gewicht minder dan 730 gram per dozijn, inclusief verpakking $ 3.38