Aanpassing brandstofprijzen per 9 februari 2024

Benzineprijzen zijn verhoogd met 5 dollarcent, dieselprijzen zijn verlaagd met 4 dollarcent, kerosineprijzen zijn verlaagd met 12 dollarcent.

Met ingang van 9 februari 2024 worden de verkoopprijzen voor brandstof aangepast. Benzineprijzen zijn verhoogd met 5 dollarcent, dieselprijzen zijn verlaagd met 4 dollarcent, kerosineprijzen zijn verlaagd met 12 dollarcent. De prijs van grote gasflessen (100 lbs) is verhoogd met 0.50 dollar en de prijs van kleine gasflessen (20 lbs) is verlaagd met 10 dollarcent.

Per 1 januari 2024 bedraagt het accijnstarief voor benzine (MOGAS95) USD 31,86 cent per hectoliter door het vervallen van de accijnskorting van Rijkswege. Daarnaast worden de kleinhandelsmarges per 12 januari 2024 aangepast. De kleinhandelsmarge voor benzine (MOGAS95) bedraagt USD 8 cent en voor diesel (LSD) eveneens USD 8 cent.

In het licht van het vorenstaande gelden per 9 februari 2024 de volgende verkoopprijzen voor brandstof:

Kleinhandelsprijs Omschrijving Actuele prijzenAanpassing per 9 februari 2024Periode verschil in USDcent/ltrPeriode verschil In percentage
Mogas95 (gasolin)USDcent/ltr135,00140,005,003.70%
Gasoil (disel)USDcent/ltr111,00107,00-4,00-3.60%
KerosinUSDcent/ltr110,0098,00-12.00-10.91%
    USD 
LPG 100 lbsUSD/cyl52,5053,000.500.95%
LPB  20 lbsUSD/cyl11,1011,00-0.10-0,90%

Toelichting componenten tarieven

ComponentToelichting
AankoopprijsInkoopprijs voor Curoil
Curoil NV margeMarge Curoil voor kosten opslag/overslag Curaçao naar Bonaire
Transportkosten CUR-BONKosten Curoil voor transport Curaçao-Bonaire
Fuel supply guaranteeVoorziening vanwege operationele kosten raffinaderij Curaçao
Fuel supply guarantee2Voorziening vanwege operationele kosten raffinaderij Curaçao
Aankoopprijs BONOptelsom van bovenstaande componenten
Marge CuroilMarge Curoil voor distributie brandstoffen op Bonaire
AccijnzenAccijnzen
ABBABB
Marge OTBAfdracht aan overheidsbedrijf OTB
CorrectiefactorFactor om verschillen te verrekenen tussen inschatting en realisatie aankoopprijs
GroothandelsprijsOptelsom van bovenstaande componenten
Dealer marginMarge pomphouders voor verkoop brandstoffen op Bonaire
KleinhandelsprijsOptelsom van bovenstaande componenten