Aanpassing brandstofprijzen per 10 maart 2023

Met ingang van 10 maart 2023 worden de verkoopprijzen voor brandstof aangepast.

Benzineprijzen zijn verhoogd met 11.00 dollarcent, dieselprijzen zijn verhoogd met 2.00 dollarcent, de prijs van grote gasflessen (100 lbs) is verhoogd met 1.87 dollarcent. Kerosineprijzen worden verhoogd met 1.00 dollarcent. De volgende aanpassing van de brandstofprijzen is 14 april 2023.

In deze prijsaanpassing zijn de voorschriften van het Tijdelijk besluit van 25 maart 2022 over accijnsverlaging Caribisch Nederland 2022, nr. 2022-104414 (Staatscourant Nr. 8683 van 28 maart 2022) en ook de Wet van 21 december 2022 tot wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2023) (Staatsblad 532) toegepast.

Tot 1 april 2022 bedroeg het accijnstarief voor benzine (MOGAS95) USD 31,86 cent per hectoliter. Volgens de voornoemde voorschriften bedraagt het accijnstarief voor benzine (MOGAS95) USD 15,86 cent per hectoliter voor de periode 1 april 2022 tot en met 30 juni 2023.

In het licht van het vorenstaande kondigt het bestuurscollege de volgende verkoopprijzen voor brandstof aan:

Kleinhandelsprijs Omschrijving Actuele prijzenAanpassing Per 10 maart 2023Periode verschil in USDcent/ltrPeriode verschil In percentage
Mogas 95 (gasoline)USDcent/ltr135.00146.0011.008.15%
Gasolie (diesel)USDcent/ltr117.00119.002.001.71%
KerosineUSDcent/ltr128.00129.001.000.78%
    USD 
LPG 100lbsUSD/cyl57.1359.001.873.27%
LPG 20 lbsUSD/cyl12.0712.500.433.56%