Aanpassing Brandstofprijzen met ingang van 7 mei 2021

Per 7 mei 2021 gaan de brandstofprijzen op Bonaire omhoog.

Kralendijk - Per 7 mei 2021 gaan de brandstofprijzen op Bonaire omhoog. Dat is nodig omdat de aankoopprijzen gestegen zijn. De maximale brandstoftarieven zijn sinds juli 2020 ongewijzigd.

De verwachting is dat de komende periode de tarieven verder zullen stijgen. Dit komt voornamelijk omdat in de tarieven van de maand mei de zogenoemde “Fuel supply guarantee” nog niet volledig is meegenomen. Deze voorziening is de opslag in de brandstofprijzen als gevolg van de situatie bij de raffinaderij op Curaçao. Omdat er op Curaçao al geruime tijd geen operator is, maar de raffinaderij wel deels operationeel moet blijven voor de brandstofvoorzieningen van Curaçao en Bonaire, worden deze extra kosten toegerekend aan deze brandstoffen. De huidige opslag op Curaçao is 24,41 dollarcent per liter benzine of diesel. Op dit moment onderzoekt het OLB nog welke opslag in de tarieven voor Bonaire gerekend moet worden. Ook wordt door OLB onderzocht in hoeverre de marges op Bonaire moeten worden aangepast.

Vanaf deze maand worden de tariefbesluiten voorzien van een berekening van de opbouw van de tarieven. Per onderdeel van het tarief is een korte toelichting gegeven.

ComponentToelichting
AankoopprijsInkoopprijs voor Curoil
Curoil NV margeMarge Curoil voor kosten opslag/overslag Curaçao naar Bonaire
Transportkosten CUR-BONKosten Curoil voor transport Curaçao-Bonaire
Fuel supply guaranteevoorziening vanwege operationele kosten raffinaderij Curaçao
Fuel supply guarantee 2voorziening vanwege operationele kosten raffinaderij Curaçao
Aankoopprijs BONOptelsom van bovenstaande componenten
Opslag COVID-19Eenmalige opslag ivm COVID-19 in de maand juli 2020
Marge CuroilMarge Curoil voor distributie brandstoffen op Bonaire
AccijnzenAccijnzen
ABBABB
Marge OTBAfdracht aan overheidsbedrijf OTB
CorrectiefactorFactor om verschillen te verrekenen tussen inschatting en realisatie aankoopprijs
GroothandelsprijsOptelsom van bovenstaande componenten
Dealer marginMarge pomphouders voor verkoop brandstoffen op Bonaire
KleinhandelsprijsOptelsom van bovenstaande componenten

Hieronder volgt een lijst van alle prijzen van brandstofproducten zoals vastgesteld door het Bonairiaanse eilandsbestuur en die per 7 mei 2021 van kracht zijn.

Groothandelsprijs:              

Benzine                                                  117.18                      USDct per liter.

Kerosine                                                  41.84                      USDct per liter.

Diesel                                                      75,63                      USDct per liter.

LPG 100LBS                                            45,80                      USD per cilinder.

LPG 20LBS                                                9.52                      USD per cilinder.
  

Kleinhandelsprijs:

Benzine                                               124.00                         USDct per liter.

Kerosine                                                44.00                         USDct per liter.

Diesel                                                   80.00                         USDct per liter.

LPG 100LBS                                         51,92                         USD per cilinder.

LPG 20LBS                                           11,03                         USD per cilinder.