Schaamte – De aanval op jezelf

In deel 3 van Bergwensa zie je hoe de vader van Oscar worstelt met de situatie. Hij wil een grotere rol spelen binnen het gezin, maar krijgt hiertoe geen kans. Ook is hij bang dat zijn ex het contact met zijn zoon kan tegenhouden, dat zij het als troef gebruikt. Hij vindt het daarom moeilijk om contact te zoeken met de zoon, die hij zo mist.

We hebben Voogdijraad en Akseso gevraagd hoe de rol van de vader in een gezin wordt gezien. Zij komen vaker situaties tegen waarin de man binnen een gezin bekneld raakt. Het goed willen doen voor zijn gezin, het anders willen doen dan hoe hij zelf is opgegroeid, maar hier voor zijn gevoel niet in slaagt. En vervolgens vast komt te zitten in de overtuiging dat hij niet goed genoeg is.

Rudshain Djinga, maatschappelijk werker bij Akseso;
Een reactie die we vaker zien bij gezinnen waar veel verwijten over en weer zijn, is dat de man in het gezin zich uiteindelijk terugtrekt. Door de ruzies, de verwijten wordt het gevoel van eigenwaarde aangetast. Maatschappelijk wordt er van mannen verwacht dat ze hun schouders rechten, dat ze stoer zijn en de leider van het gezin. Als niet aan die verwachting kan worden voldaan, volgt vaak teleurstelling. Het is niet altijd eenvoudig om goed met elkaar te praten en eerlijk te zijn over wat je voelt. Het zijn vaardigheden die niet altijd van huis uit zijn meegegeven aan mannen.

Femke Franckaert, raadsonderzoeker Voogdijraad;
Als gezinnen ondersteuning bij ons vragen, dan proberen wij de balans terug te brengen binnen het gezin. Door samen naar de problemen te kijken en hulpverlening te adviseren. Veel mannen willen wel graag een rol spelen in het gezin, maar weten niet zo goed de weg hierin. Ze komen vast te zitten en openen dan de aanval op zichzelf. Ze voelen zich niet meer waardevol, zijn teleurgesteld in zichzelf en komen in een neerwaartse spiraal terecht.
 

Bij iedere vorm van geweld of bij vermoeden van geweld, kan je contact zoeken met;
Guiami, het advies en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling
Tel. 0802 0802
www.meldpuntguiami.com