Schaamte - Aanval op de ander

Oscar is 10 jaar en leeft samen met zijn zus en moeder. Zijn ouders hebben een moeizame relatie met elkaar. Oscar lijkt qua gedrag op zijn vader en zijn moeder heeft moeite om daar mee om te gaan. Kijk hier naar deel 1 van Bergwensa.

Mijn naam is Aisha

Wat geweld en misbruik met je kan doen
Oscar treitert een klasgenootje omdat hij zelf thuis weinig aandacht krijgt en wordt gekleineerd door zijn grotere zus. Het is zijn manier van omgaan met de pijn, afwijzing en de teleurstelling die hij voelt. Hoe de aanval op een ander kan ontstaan laten we ook zien aan de hand van een anoniem waar gebeurd verhaal.

Het is het pijnlijke verhaal van een jonge vrouw die op zeer jonge leeftijd seksueel is misbruikt en nu zoveel woede in zich voelt dat ze bang is anderen en zichzelf iets aan te doen. Guiami, het advies en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling - onderdeel van tei p’abo -, deelt het verhaal.

Bij iedere vorm van geweld of bij vermoeden van geweld, kan je contact zoeken met; Guiami, het advies en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling
Tel. 0802 0802  
www.meldpuntguiami.com