Priklocaties

Er wordt op drie locaties geprikt:

Zaterdag: Scholen Gemeenschap Bonaire (SGB), Kaya Frater Odulfinus

Maandag en dinsdag: Chinese Club, Kaminda Sorobon, bij La Sonrisa ballpark

Donderdag: Rucardi Lounge (ex-clubhuis Real Rincon)

Kun je door ziekte niet naar een priklocatie komen? Bel dan het gratis nummer 0800 0800. Je kunt een afspraak maken om thuis te worden geprikt.