Als u moet bewijzen dat uw handtekening op een document van u is, dan kun u uw handtekening bij Burgerzaken laten legaliseren. U ondertekent het document dan in bijzijn van één van onze medewerkers. Zij controleert uw handtekening aan de hand van uw identiteitsbewijs. Komen de handtekeningen overeen, dan zet zij een stempel op het document en is uw handtekening gelegaliseerd. Een legalisatie van een handtekening houdt in dat de gezaghebber verklaart dat een handtekening op een bepaald document 'echt' is. Voor het legaliseren van uw handtekening geldt klaar terwijl-u-wacht service.

Meenemen

  • het document waarop u uw handtekening wilt plaatsen in het bijzijn van een ambtenaar;
  • uw identiteitsbewijs (paspoort, Sedula of rijbewijs).

Kosten

Het legaliseren van uw handtekening kost $20,95.