Bezwaarschriften

Als u het niet eens bent met een belastingaanslag die u ontving, kunt u bij de afdeling Financiën bezwaar indienen. Dat kan voor de aanslag van:

  • Grondbelasting
    • Taxatie rapport (als u bezwaar heeft tegen de aangegeven waarde)
    • Akte (bij bezwaar tegen belastingplicht)
  • Motorrijtuigenbelasting
  • Toeristenbelasting
  • Verhuurbelasting motorrijtuigen
  • Speelvergunningsrecht

U kunt bij de balie van de afdeling Financiën schriftelijk uw bezwaar indienen, of het bezwaar met de bijlagen mailen naar belasting-olb@bonairegov.com