Soms heeft u een bewijs van Nederlanderschap nodig. Het is een verklaring van het openbaar lichaam Bonaire om aan te tonen dat u de Nederlandse nationaliteit heeft. U gebruikt deze verklaring bijvoorbeeld bij een verhuizing naar het buitenland of voor een huwelijk. Bij aanvraag aan de balie geldt klaar-terwijl-u-wacht service.

Meenemen

  • uw identiteitsbewijs (paspoort, Sedula of rijbewijs)

Kosten

De kosten voor het aanvragen van een Bewijs van Nederlanderschap in 2022 zijn $11,17.