Benodigde bewijsstukken

1. Sédula

2. Betalingsbewijs stroom van WEB. Als je Pagabon hebt, het laatste betalingsbewijs van aankoop van stroom.

3. Bewijs van inkomen

  • Salarisslip (loonstrook) van de laatste 3 maanden of een bewijs van inkomen van je werkgever of je inkomen volgens de belastingdienst;
  • Als je inkomen hebt uit een eigen bedrijf: Bewijs van inkomen van het bedrijf en ook bankafschriften van de laatste 3 maanden;
  • Als je inkomen uit losse arbeid hebt / ouderdomspensioen/ AOV/ particulier pensioen (bedrijfspensioen): Bankafschriften van de laatste 3 maanden;
  • Als je onderstand hebt: Brief van de Unit SZW.

4. Familieboek, geboortebewijs of een ander document dat de familierelatie laat zien

5. Als je een huis huurt: het huurcontract.