Het OLB en de Wereldbank organiseren Town Hall Meetings

Van 8 november t/m 10 november 2022 worden er in de verschillende wijken op het eiland verschillende town hall sessies georganiseerd.

In opdracht van het openbaar lichaam Bonaire doet de Wereldbank onderzoek naar duurzame draagkracht voor stedelijke en toeristische scenario's voor het eiland. Het onderzoek ondersteunt het Bestuurscollege bij het maken van strategische keuzes op het gebied van duurzame ontwikkeling.

De eerste fase van het verzamelen van gegevens omvatte een enquête onder inwoners die de lokale prioriteiten en gevoelens ten aanzien van stedelijke en toeristische ontwikkeling documenteerde, en er werden interviews gehouden met belangrijke stakeholders in verschillende sectoren. De volgende fase van het project dat nu van start gaat, bestaat uit town hall bijeenkomsten waar bewoners worden uitgenodigd om mee te doen en hun visie op de duurzame ontwikkeling van Bonaire te delen.

Van 8 november t/m 10 november 2022 worden er in de verschillende wijken op het eiland verschillende town hall sessies georganiseerd.

Hierbij nodigen wij u van harte uit om deel te nemen aan een van de volgende Town Hall Sessies. De toegang is gratis en inschrijven is niet nodig.

Town Hall Sessies

Datum:          8 november 2022

Plaats:           Captain Don's Habitat, Hato

Tijd:               19.00 uur tot 21.00 uur

-------------------------------------------------------------------------------

Datum:         9 november 2022

Plaats:          Jong Bonaire, Playa

Tijd:              19.00 uur tot 21.00 uur
-------------------------------------------------------------------------------
Datum:        10 november 2022

Plaats:          Posada Para Mira, Rincon

Tijd:              19.00 uur tot 21.00 uur

“Duurzaam en verantwoord ontwikkelen is voor Bonaire van groot belang. We staan ​​op een kruispunt in de tijd waar we weloverwogen beslissingen moeten nemen voor de toekomst van ons eiland. Om deze beslissingen te kunnen nemen is het belangrijk om over de juiste gegevens en inzichten te beschikken. We zijn erg blij met alle input die we al van jullie allemaal hebben gekregen en kijken uit naar meer diepgaande gesprekken tijdens de town hall bijeenkomsten”, aldus de heer Hennyson Thielman, gedeputeerde van Economische Ontwikkeling, Toerisme en Financiën in het Bestuurscollege van Bonaire.

De heer James Kroon, gedeputeerde van Infrastructuur en milieu vervolgt: “We zien ons eiland groeien en weten dat het belangrijk is om bewuste keuzes te maken voor de toekomst. De infrastructuur staat onder druk en we werken aan een herzien Ruimtelijk Ontwikkelingsplan. Dit onderzoek helpt ons daarbij. We kijken uit naar uw inzichten volgende week met betrekking tot de scenario's voor duurzame groei”.

Het programma wordt gefinancierd door het door de Europese Unie gefinancierde ‘Technical Assistance Program for Disaster Risk Financing and Insurance’ in landen en gebieden in het Caribisch gebied (LGO), dat beheerd wordt door de ‘Global Facility for Disaster Reduction and Recovery (GFDRR)’. Het programma maakt deel uit van het ‘Caribbean LGO Resilience, Sustainable Energy and Marine Biodiversity Program (RESEMBID)’.

Het Bonairiaanse eilandbestuur en de Wereldbank moedigen alle inwoners van Bonaire aan om deel te nemen aan een van de town hall bijeenkomsten en hun stem te laten horen bij zo'n belangrijke onderneming als het bepalen van de toekomstige groei van de draagkracht van het eiland.