Galileo-project en tripartite overleg centraal bij bezoek TAO Rijna aan Brussel

De Gezaghebber heeft zijn werkbezoek aan Brussel vooral besteed aan het het Galileo-project voor Bonaire.

Gezaghebber Edison Rijna heeft zijn werkbezoek aan Brussel vooral besteed aan het het Galileo-project voor Bonaire en het tripartite overleg dat daar afgelopen week plaatsvond.

Op Bonaire wordt komende tijd een Galileo sensorstation gebouwd. Galileo is het civiele wereldwijde satellietnavigatiesysteem van de Europese Unie in samenwerking met de Europese Ruimtevaartorganisatie (ESA). De vestiging van dit station op Bonaire brengt duurzame economische ontwikkelingsmogelijkheden voor het eiland met zich mee, onder andere voor startups en technologische bedrijven. Gezaghebber Rijna heeft zich over deze kansen verder laten informeren door het Directorate General for Defense Industry and Space (DG DEFIS) en het Directorate International Partnerships (DG INTPA). Daarnaast heeft hij een bezoek gebracht aan het Space Forum dat deze week in Brussel plaatsvond. De onlangs aan het kabinet van de gezaghebber toegevoegde Internationale Desk bespreekt deze kansen in de komende periode gezamenlijk met de stakeholders en zal het Bestuurscollege hierover verder adviseren.

Dinsdag nam de gezaghebber deel aan het tripartite overleg tussen de Europese Commissie, de lidstaten Nederland, Frankrijk en Denemarken en de overzeese landen en gebieden. Dit tripartite overleg stond met name in het teken van de voorbereidingen voor de ministeriële conferentie eind november in New Caledonia. In het verlengde hiervan voerde de gezaghebber diverse bilaterale gesprekken met vertegenwoordigers van de andere eilanden.

Op de agenda stond voorts een kennismaking met de nieuwe directeur voor Latijns Amerika en de Caribbean van het Directorate International Partnership, Felix Fernandez Shaw. Gezaghebber Rijna sloot zijn werkprogramma in Brussel af met een bezoek aan de Permanente Vertegenwoordiging van Nederland in Brussel.

Bij de foto’s:

Gezaghebber Edison Rijna bezocht onder meer het Space Forum in Brussel en had gesprekken met Evi Papantoniou, acting director for Directorate General for Defense Industry and Space en Jolanda van Eijndthoven, head of unit for Directorate General for Defense Industry and Space