van Zaad tot Product

Het project "van Zaad tot Product – Di Simia Pa Produkto" heeft als doel om nieuwe en bestaande ondernemers in de agrarische sector te stimuleren.

Het project is een samenwerking tussen het Bonairiaanse eilandbestuur, Fundashon Tienda pa Konsumidó Boneriano (stichting voor consumenten), en ook de afdeling Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) die één van de belangrijke partners is in dit project, gezien het feit dat deze afdeling belast is met het landbouwbeleid op Bonaire. De laatste tijd kunnen er veel positieve ontwikkelingen gezien worden bij de LVV, met name de sorghumoogst, het planten en verkopen van lokale groenten zoals yambo (okra), bonen, kleine komkommers en ook het verwerken van hooi als voer voor dieren.

De bedoeling is om voornamelijk doelgroepen zoals onze gepensioneerden, maar ook onze jongeren erbij te betrekken en alle anderen die landbouw een warm hart toedragen. Het doel van dit traject is om onze mensen er bewust van te maken dat wij kunnen planten en een inkomen verdienen in de agrarische sector en bijgevolg ook om meer nadruk te leggen op commerciële uitwisseling tussen de verschillende doelgroepen.

Het eilandbestuur wil een extra impuls geven aan de positieve ontwikkeling die zich voordoet en in dit kader doorgaan met het stimuleren van deze sector door middel van het stimuleren van ondernemers in de agrarische sector. Door middel van het project ‘Van Zaad Tot Product’ gaat het eilandbestuur intensieve begeleiding, kennis en irrigatiefaciliteiten aanbieden en ook mogelijkheden voor een stuk grond bij de LVV om een eigen aanplant te ontwikkelen voor een bepaalde tijd. De ‘Fundashon Tienda di Konsumidó Boneriano’ is verantwoordelijk voor het bewust maken van onze landbouwers om ook lokale producten te verbouwen, maar ook om verandering aan te brengen in onze koopkracht om zodoende zoveel mogelijk lokale producten te consumeren