Survey Ruimtelijke Ontwikkeling Bonaire

De eilandsraad heeft 12 jaar geleden het Ruimtelijk Ontwikkelingsplan Bonaire (ROB) vastgesteld. Dit plan geeft regels voor de ruimtelijke inrichting van Bonaire.

De eilandsraad heeft bijna 11 jaar geleden het Ruimtelijk Ontwikkelingsplan Bonaire (ROB) vastgesteld. Dit plan geeft regels voor de ruimtelijke inrichting van Bonaire. Het geeft bijvoorbeeld aan in welke gebieden woningen, bedrijven of hotels gebouwd mogen worden. En het beschermt de natuurgebieden.

Op dit moment wordt er gewerkt aan een herziening van het Ruimtelijk Ontwikkelingsplan Bonaire. Hierbij wordt beoordeeld of belangrijke onderwerpen van het Ruimtelijk Ontwikkelingsplan Bonaire nog actueel zijn qua beleid, ruimtegebruik en regels. Voor deze beoordeling is het belangrijk dat wij ook weten wat uw wensen en behoeften zijn. Daarom is deze vragenlijst opgesteld.

De vragenlijst kunt u hier vinden: https://new.maptionnaire.com/q/3bct6cnp848u.

De resultaten van de enquête worden meegenomen bij de beoordeling van het huidige Ruimtelijk Ontwikkelingsplan Bonaire en het opstellen van het nieuwe ontwikkelingsplan. Het invullen kost ongeveer 10 minuten. Uw bijdrage is voor ons erg belangrijk.

Masha danki!