Overstroming - wat het OLB doet

De kans op een overstroming bestaat altijd op een eiland. Klimaatsveranderingen zijn mede debet aan het gevaar en de gevolgen van een overstroming.

Het Openbaar Lichaam Bonaire investeert in de verbetering van de infrastructuur en het schoonmaken van goten, dammen en rioleringen.