Waarnemend Gezaghebber

  • Openbare orde en veiligheid
  • Rampenbestrijding
  • Verkiezingen
  • Territorial Authorized Officer (TAO)