Bij het Bestuurscollege van het openbaar lichaam Bonaire zijn bezwaarschriften binnengekomen waarbij het vermoeden bestaat dat er derde-belanghebbenden zijn. Indien u meent dat u een derde-belanghebbende bent bij een van de hieronder genoemde bezwaarprocedures, dan kunt u tot uiterlijk 4 december 2023 schrifturen en bewijsstukken indienen die u voor de behandeling van het bezwaarschrift dienstig acht. Het bezwaarschrift kunt u als belanghebbende opvragen door te mailen naar de Secretaris van de Adviescommissie Wet administratieve rechtspraak BES, mr. T. Breugom (tessa@lexxio.legal).

1. Harrevelt

Bezwaar tegen (voorwaarden 27 en 28 van) de beschikking van 16 november 2022 waarbij een natuurvergunning is verleend voor het bouwen van een houten woonhuis op de grens van het Ramsar buffergebied te Troca Suelto, kadastraal bekend als afdeling 5, sectie G, nummer 33.

2. Happy Kids, Happy Days

Bezwaar tegen de beschikking van 19 juni 2023 waarbij is besloten tot sluiting van de kinderopvang Happy Kids, Happy Days.

3. Celestijn

Bezwaar tegen de beschikking van 25 februari 2022 waarbij een bouwvergunning is verleend voor het bouwen van drie woonhuizen onder één kap op het perceel 4-A-2401 aan de Kaya Geleen z/n, te Hato.