Bij het Bestuurscollege van het openbaar lichaam Bonaire zijn bezwaarschriften binnengekomen waarbij het vermoeden bestaat dat er derde-belanghebbenden zijn. Indien u meent dat u een derde-belanghebbende bent bij een van de hieronder genoemde bezwaarprocedures, dan kunt u tot uiterlijk 13 februari 2023 schrifturen en bewijsstukken indienen die u voor de behandeling van het bezwaarschrift dienstig acht. De bezwaarschriften kunt u als belanghebbende opvragen door te mailen naar de Secretaris van de Adviescommissie Wet administratieve rechtspraak BES, mr. T. Breugom (tessa@lexxio.legal).

1. Stichting Fundashon Wega di Number Bonaire

Bezwaar tegen de beschikking van 25 januari 2022 waarbij de aanvraag voor het virtueel mogen organiseren van bingo’s is afgewezen.

2. Ocean Oasis Bonaire B.V. (3x)

  • Bezwaar tegen de beschikking van 4 november 2021 waarbij de aanvraag voor een natuurvergunning voor het aanleggen van een drijvende pier is afgewezen.
  • Bezwaar tegen de beschikking van 4 november 2021 waarbij de aanvraag voor een natuurvergunning voor het aanleggen van een zwemponton is afgewezen.
  • Bezwaar tegen de beschikking van 4 november 2021 waarbij de aanvraag voor een natuurvergunning voor het aanleggen van een keermuur is afgewezen.

3. Stichting Nationale Parken Bonaire

Bezwaar tegen de weigering van 13 juli 2022 om handhavend op te treden met betrekking tot de vereisten zoals opgenomen in de natuurvergunning van Chogogo Bonaire OG B.V. van 19 januari 2022.

4. Chogogo Bonaire OG B.V.

Bezwaar tegen de beschikking van 19 januari 2022 waarbij aan Chogogo Bonaire OG B.V. een vergunning is verleend voor het aanleggen van een kunstmatig strand grenzend aan het onderwaterpark en het ten behoeve daarvan aanpassen van een keermuur ter hoogte van Chogogo Dive & Beach Resort, tegen de herziene beschikking van 21 januari 2022 en de beschikking van 10 februari 2022 waarbij een bouwvergunning is verleend aan Chogogo Bonaire OG B.V. voor het aanpassen van een keerwand.

5. Resort Bonaire

Bezwaar tegen de beschikking van 29 juli 2022 waarbij de aanvraag voor een bouwvergunning is afgewezen.