Bij het Bestuurscollege van het openbaar lichaam Bonaire zijn bezwaarschriften binnengekomen waarbij het vermoeden bestaat dat er derde-belanghebbenden zijn. Indien u meent dat u een derde-belanghebbende bent bij een van de hieronder genoemde bezwaarprocedures, dan kunt u tot uiterlijk 19 februari 2024 schrifturen en bewijsstukken indienen  die u voor de behandeling van het bezwaarschrift dienstig acht. Daarnaast kunt u ook inzage krijgen in de eventuele schrifturen en bewijsstukken. Het bezwaarschrift kunt u als belanghebbende opvragen door te mailen naar naar caroline.bertels@bonairegov.com ter attentie van de secretaris van de ambtelijke commissie mevrouw mr. C. Woestenburg-Bertels, van de afdeling JAZ.

Bonaire Arts & Craft Association Bonaire

Het bezwaarschrift is gericht tegen de beschikking van het bestuurscollege van 9 oktober 2023, over de precariorechten 2023.