Bestuursprogramma

Het verschil – Rechtvaardig en
duurzaam.

Dat is de titel van het bestuursprogramma 2024 - 2027 voor Bonaire. Het bestuursprogramma is gemaakt met en voor de gehele Bonairiaanse samenleving. Een gezamenlijk tot standgekomen bestuursprogramma is een van de belangrijkste voorwaarden voor het creëren van draagvlak en een succesvolle uitvoering. 

De doelstelling van het programma is het creëren van een duurzaam Bonaire in een stabiele en kansrijke omgeving waarbij integriteit, effectiviteit, efficiëntie, resultaatgerichtheid, transparantie en samenwerking de basis vormen. 

Het bestuursprogramma gaat uit van de eigen kracht van Bonaire; onze eigen identiteit, onze capaciteiten, onze ambities en de liefde die we allemaal voelen voor Bonaire. We zijn ons bewust van onze gezamenlijke potentie en we weten dat de mogelijkheden voor verdere ontwikkeling en groei onbeperkt zijn door onze positieve instelling, onze unieke cultuur en onze waarden en normen. We zijn trots op onze geschiedenis en onze multiculturele samenleving en hebben het vaste voornemen de kwaliteit van leven een impuls te geven. 

Tezamen met alle inwoners wenst het BC te bouwen aan een duurzame toekomst voor Bonaire in een stabiele en kansrijke omgeving!