Het Bestuursakkoord is een overeenkomst opgesteld tussen het Openbaar Lichaam Bonaire en het Rijk om bepaalde gezamenlijke doelstellingen te behalen. De kwaliteit van leven en de dienstverlening van de overheid aan de burger is de leidraad in het gesloten akkoord.

Samen werken wij aan een beter Bonaire!