Voorstel Ereburger

1
2Overzicht

Velden met een * zijn verplicht.

Voorstel Formulier Ereburger

DRAAG IEMAND VOOR ALS EREBURGER VOOR BONAIRE DAG

Kent u iemand die volgens u een Ereburgerschap van de overheid verdient? Draag deze persoon voor!

De jaarlijkse Ereburgerschap vindt plaats op Bonaire dag. Bonaire dag is bij uitstek de gelegenheid om mensen te bedanken voor hun inzet voor de samenleving. Hierbij staan persoonlijke verdiensten en prestaties met een bijzondere waarde voor de samenleving centraal.

Gegevens voorgestelde persoon

Gegevens voorsteller

Ondersteuning door derden

Als er mensen zijn die u aanvraag ondersteunen dan kunnen die hier vermeld worden. Hebt u meer dan 1 ondersteuner dan u kunt door middel van het groene plusje een tweede of derde ondersteuner toevoegen.

Motivering van de aanvraag

(Beschrijving van de bijzondere verdiensten/ Is er meer dan 1 bijzondere verdienste, dan kunt u door middel van het groene plusje meerdere verdiensten toevoegen.)

Activiteit

Eventuele overige verdiensten / bijzonderheden

Overige gegevens

Handtekening