Dekreto di Gezaghèber di Boneiru (23 aprel 2021) Lesa mas tokante di e pandemia COVID-19

 

Preis di kombustibel pa komèrsio por mayor

Preis por mayor

Mogas 95 117.18 USDct pa liter.
Kerosin 41.84 USDct pa liter.
Gasòil 75.63 USDct pa liter.
LPG 100LBS 45.80 USD pa silinder.
LPG 20LBS 9.52 USD pa silinder.