Preis di kombustibel pa komèrsio por mayor

Preis pa produktonan di kombustibel entrante 11 di ougùstùs 2023

Preis por mayor

Gasolin 138.22 USDct per liter.
Kerosin 94.00 USDct per liter.
Gasòil 92.90 USDct per liter.
LPG 100LBS 43.20 USD per cilinder.
LPG 20LBS 9.00 USD per cilinder.

Splikashon di e komponentenan di e tarifanan

Komponente Splikashon
Preis di kompra Preis di kompra pa Curoil
Márgen di Curoil NV Márgen di Curoil pa gastu di almasenahe i transbordo di Kòrsou pa Boneiru
Gastu di transporte CUR-BON Gastu di Curoil pa transporte di Kòrsou pa Boneiru
Fuel supply guarantee Provishon pa motibu di gastunan operashonnan di refineria na Kòrsou
Fuel supply guarantee 2 Provishon pa motibu di gastunan operashonnan di refineria na Kòrsou
Preis di kompra BON E komponentenan menshoná akí riba kontá huntu
Márgen di Curoil Márgen di Curoil pa distribushon di kombustibel na Boneiru
Akseins Akseins
ABB ABB
Marge OTB Pago na e kompania di gobièrnu OTB
Faktor di korekshon Faktor pa deskontá diferensia entre kalkulashon i realisashon di preis di kompra
Preis di benta por mayor E komponentenan menshoná akí riba kontá huntu
Márgen di rebendedó Márgen di doñonan di pòmp pa benta di kombustibel na Boneiru
Preis di benta por menor E komponentenan menshoná akí riba kontá huntu

Komponente tarifanan di kombustibel entrante 11 di ougùstùs 2023

  MOGAS 95 (USD/ltr) LSD (USD/ltr) LPG 100lbs (USD/cyl) LPG 20lbs (USD/cyl) Kerosin (USD/ltr)
Preis di kompra 0.7329 0.6201 27.73 5.55 0.7088
Márgen di Curoil NV 0.0391 0.0391 3.61 0.72 0.04
Gastu di transporte CUR-BON 0.0647 0.0647 5.97 1.19 0.06
Fuel supply guarantee 0.0285 0.0285 2.63 0.53 0.03
Fuel supply guarantee 2 0.0500 0.0500 0.52 0.10 0.00
Preis di kompra BON 0.9152 0.8024 40.46 8.09 0.84
Opslag COVID-19 0.0000 0.0000 0.00 0.00 0.00
Márgen di Curoil 0.0950 0.0397 2.79 0.92 0.03
Akseins 0.2386 0.0000 0.00 0.00 0.00
ABB 0.0999 0.0674 0.00 0.00 0.00
Márgen di OTB 0.0335 0.0196 0.00 0.00 0.00
Faktor di korekshon 0.0000 0.0000 0.00 0.00 0.00
Preis di benta por mayor 1.3822 0.9290 43.25 9.01 0.94
Márgen di rebendedó 0.0691 0.0402 6.12 1.51 0.03
Preis di benta por menor 1.45 0.97 49.50 10.50 0.97