Preis di kombustibel pa komèrsio por mayor

Preis pa produktonan di kombustibel entrante 18 di novèmber

Preis por mayor

Mogas 95 132.69 USDct pa liter.
Kerosin 41.84 USDct pa liter.
Gasòil 87.05 USDct pa liter.
LPG 100LBS 45.80 USD pa silinder.
LPG 20LBS 9.52 USD pa silinder.