Reunion komishon B&O

Tin un reunion di komishon fiho riba djaweps 06 yanuari 2022 pa 16.00 or den sala di reunion di Konseho Insular den passangrahan