Melding verkoop consumentenvuurwerk

1Gegevens
2Overzicht

Velden met een * zijn verplicht.

Gegevens van de persoon die de melding doet:

Bedrijfsgegevens:

Locatie van uw verkooppunt

U moet een plattegrond waarop de voorraadruimte en verkoopruimte zijn aangegeven aanleveren. Hieronder vindt u een voorbeeld.

Welk type vuurwerk heeft u ingekocht en gaat u nog inkopen? 

Let op: type voertuig moet gesloten zijn + de ruimte moet los zijn van de cabine.

Verkooppunten van vuurwerk moeten een speciaal tarief bij Selibon betalen voor eventuele opruimwerkzaamheden.

Ik verklaar dat ik het formulier naar waarheid heeft ingevuld. Indien blijkt dat het formulier niet naar waarheid is ingevuld, wordt de melding als ongeldig beschouwd.