Handhaving klachten melden

Indien u zelf geconfronteerd wordt met een wettelijke overtreding waarop Directie Toezicht & Handhaving toezicht houdt, dan kunt u als belanghebbende een klacht indienen. Directie Toezicht & Handhaving onderzoekt dan de klacht en als er sprake is van een wettelijke overtreding dan zal de overtreder hierop worden aangesproken. Er volgt dan een toezichts- en handhavingstraject gericht op de overtreder.

Wanneer u niet zelf belanghebbende bent maar toch een overtreding wilt melden dan kunt u dit ook melden bij Directie Toezicht & Handhaving. Klachten en meldingen die betrekking hebben op overtredingen van de wet- & regelgeving kunt u indienen via de knop aan de zijkant.