Dekreto di Gezaghèber di Boneiru (23 aprel 2021) Lesa mas tokante di e pandemia COVID-19

 

Preis di kombustibel partikular

Preis pa detayista

Mogas 95 124.00 USDct pa liter.
Kerosin 44.00 USDct pa liter.
Gasòil 80.00 USDct pa liter.
LPG 100LBS 51.92 USD pa silinder.
LPG 20LBS 11.03 USD pa silinder.