Kennisgeving samenkomst

Met dit formulier geeft u kennis aan de gezaghebber van uw voornemen op een openbare plaatst een samenkomst, vergadering of betoging tot het belijden van godsienst of levensovertuigingen als bedoeld in de Wet openbare manifestaties BES te houden. 

Lever dit formulier volledig ingevuld voor de openbare aankondiging en temninste 72 uur voor aanvang van de samenkomst, vergadering of betoging, in bij het kabinet van de gezaghebber. Onvolledig ingevulde formulieren worden niet in behandeling genomen.