Unidat di Asuntunan Ekonómiko

Pa informashon tokante asuntunan relashoná ku desaroyo ekonómiko na Boneiru bo por tuma kontakto ku departamento di Maneho i Proyekto, unidat di Asuntunan Ekonómiko na: 
Kaya Amsterdam 21
Telefòn: +599 715 8130
I-meil: directie_ro@bonairegov.com