Samen praten over toekomstgerichte oplossingen

De Wereldbank was vorige week op het eiland om in opdracht van en in samenwerking met het Bonairiaanse eilandsbestuur vervolg te geven aan hun onderzoek.

De Wereldbank was vorige week op het eiland om in opdracht van en in samenwerking met het Bonairiaanse eilandsbestuur vervolg te geven aan hun onderzoek naar een duurzame ontwikkeling van Bonaire. Hierbij werden onder andere enkele resultaten van het bevolkingsonderzoek gepresenteerd en besproken. Het betreft de resultaten van de enquêtes en diepte interviews die, in het kader van het ‘Carrying Capacity’ onderzoek, in de gehele maand augustus plaatsvonden. Deze resultaten zijn aan de hand van drie Townhall Meetings op drie verschillende locaties op het eiland gepresenteerd en besproken. Aansluitend was er op vrijdag een workshop voor de expert stakeholders. Alle aanwezigen kregen de gelegenheid mee te praten en actief mee te denken over de toekomst van Bonaire.

‘Met deze samenwerking wordt er kwalitatief en constructief gewerkt aan de ontwikkeling van Bonaire. Door de eerste resultaten van het onderzoek te bespreken met de gemeenschap en de stakeholders wil het openbaar lichaam Bonaire iedereen de gelegenheid geven om zichzelf uit te spreken over hun visie op het eiland’, aldus gedeputeerde Thielman, ‘daarnaast geeft het ons straks richtlijnen en data om goed onderbouwd ons toekomstige beleid te bepalen, al dan niet afwijkend van het Nederlandse beleid’.

Zo is er een aantal opvallende eerste resultaten uit het onderzoek; zoals het feit dat de meeste inwoners Bonaire als veilige woonplek ervaren, het overgrote deel van de inwoners het levensonderhoud onacceptabel duur vindt, de geboren Bonairiaan vaker dan de in het buitenland geboren burger vindt dat er te veel burgers op het eiland zijn en juist de in het buitenland geboren burger vindt dat er te veel toeristen op het eiland zijn. Gemeenschappelijke deler is dat meer dan 80% van de bevolking van mening is dat de verbetering van wegen en andere openbare infrastructuur, de bescherming van de biodiversiteit en het garanderen van betaalbare huisvesting belangrijk zijn. Ook het behoud van de lokale taal en cultuur en een passend migratiebeleid wordt door een overgrote meerderheid als een belangrijk aandachtspunt gezien.

Deze resultaten leidden tot goede discussies waarna iedereen de gelegenheid had om ook actief mee te denken aan oplossingen voor de belangrijkste gewenste verbeteringen uit de enquêtes. Waar men denkt dat de verantwoordelijkheid hoort liggen kon ook worden aangegeven. Een opbouwende Townhall Meeting met ruimte voor alle feedback om de ontwikkeling van Bonaire te verbeteren. Dit en alle eerdere resultaten en de uitkomsten worden meegenomen in het totale advies en de rapportage, dat in januari 2023 wordt verwacht.