[Translate to Papiamento:] Gezaghebber Rijna kijkt terug op zeer succesvol EU forum

Gezaghebber Edison Rijna heeft in New Caledonia deelgenomen aan het 19e EU Forum

Tijdens de vijfdaagse bijeenkomst van de overzeese landen en gebieden van de Europese Unie is de activiteitenagenda voor de komende periode vastgesteld.

De gezaghebber begon op vrijdag 18 november met een trilateraal overleg tussen de Europese Unie, Nederland en Bonaire. Daar werden onder andere de lopende projecten besproken. De gezaghebber legde de nadruk op drie specifieke dossiers die voor Bonaire van belang zijn: de gevolgen van klimaatverandering, de in voorbereiding zijnde bouw van een Galileo-grondstation en de interesse van Bonaire om een EU-commissie hub ten behoeve van de Caribische regio op het eiland te vestigen

Op zaterdag trad de gezaghebber samen met de Europese Commissie op als voorzitter van een workshop over het promoten van investeringen op de eilanden. Op maandag vond de jaarlijkse ministeriële conferentie van de Association of Overseas Countries and Territories (OCTA) plaats. De gezaghebber ondertekende er de politieke verklaring en de administratieve resoluties. Daarnaast werden de nieuwe voorzitter en president van de Exco van OCTA geïnaugureerd, respectievelijk Groenland en Curaçao.

Het forum werd op dinsdag 22 november afgesloten met de conferentie van de Europese Commissie. Dit jaar was commissaris voor internationale partnerships van de Europese Unie Jutta Urpilainen er online bij. Door COVID kon zij niet naar New Caledonia reizen. Ze ging in dialoog met de delegaties van de eilanden over de samenwerking tussen de OCTA en de EU. In de speech die gezaghebber Rijna op dinsdag gaf benadrukte hij nogmaals de thema’s die voor Bonaire belangrijk zijn waaronder de impact van klimaatverandering op het eiland en dankte hij de EU-commissie voor het toekennen van het Galileo Sensorstation aan Bonaire. Commissaris Urpilainen antwoordde dat zij de samenwerking bij dit project graag wil verdiepen.

Rijna: “Ik kijk terug op een zeer geslaagd forum waarin we de ambities van Bonaire op de kaart hebben kunnen zetten. De toezegging van commissaris Urpilainen de samenwerking rond het Galileo-project te willen verdiepen is voor Bonaire een belangrijke stap voorwaarts. De vestiging van dit station op Bonaire brengt duurzame economische ontwikkelingsmogelijkheden voor het eiland met zich mee waarbij we de ondersteuning vanuit de Europese Unie goed kunnen gebruiken.”