BONAIREDAG 2023

Kom en vier Bonairedag samen op 6 september 2023

Draag iemand voor als ereburger voor Bonairedag

Kent u iemand die volgens u een Ereburgerschap van de overheid verdient? Draag deze persoon voor!

De jaarlijkse Ereburgerschap vindt plaats op Bonaire dag. Deze dag is bij uitstek de gelegenheid om mensen te bedanken voor hun inzet voor de samenleving. Hierbij staan persoonlijke verdiensten en prestaties met een bijzondere waarde voor de samenleving centraal.

Voorwaarden

  • Het ereburgerschap wordt toegekend als hoogste blijk van waardering, aan natuurlijke personen die zich ten opzichte van het eiland Bonaire op zeer uitzonderlijke, baanbrekende en langdurige wijze verdienstelijk maken of hebben gemaakt.
  • De persoonsgebonden, uitzonderlijke prestaties, inspanningen van zeer uitzonderlijke aard of prestaties op basis van bijzondere talenten, hebben een daadwerkelijke invloed op het welzijn, de welvaart of de naambekendheid van het eiland Bonaire en strekken zich uit op bestuurlijk, sociaal, sportief, cultureel, caritatief, economisch of wetenschappelijk vlak.
  • Het ereburgerschap kan worden toegekend aan inwoners, gewezen inwoners of niet-inwoners van Bonaire op voorwaarde dat zij voldoen aan de bepalingen opgenomen in voormelde bepalingen.

Hoe draag ik iemand voor als Ereburger?

Wilt u iemand voordragen voor het ereburgerschap? Vul dan het voorstelformulier hier in.

Contact

Voor meer informatie neem contact op met: diadiboneiru@bonairegov.com of communicatie@bonairegov.com