Traha sita

Paga tinu: Bini e sita na Registro Sivil ku e dokumentonan nesesario.

  • Tópiko
  • Fecha i ora
  • Bo datonan
  • Konfirmá bo sita