Melding verkoop consumentenvuurwerk

Met dit formulier kunt u een melding doen van het voorhanden hebben, verkopen, in voorraad hebben en ter beschikking stellen van consumentenvuurwerk (artikel 3, eerste lid van het vuurwerkbesluit Bonaire 2021). U vult alles verder in en klikt op versturen:

1. Alleen als u op versturen klikt weet het openbaar lichaam Bonaire dat u een melding wilt maken.

2. Als u een deel van de gevraagde gegevens niet ingevuld hebt, dan vertelt het formulier u dat de melding niet succesvol gemaakt kan worden.

3. Met het klikken op “versturen” verklaart u dat u het formulier naar waarheid heeft ingevuld. Indien blijkt dat het formulier niet naar waarheid is ingevuld, wordt de melding als ongeldig beschouwd.

Voor het invullen van dit formulier heeft u nodig:

  •  Uw persoonsgegevens
  • Kvk nummer
  • Een plattegrond waarop de voorraadruimte en verkoopruimte zijn aangegeven
  • Betaalbewijs Selibon

U kunt het formulier niet tussentijds opslaan om later aan te vullen.

Voor hulp bij het invullen van het formulier kunt u contact opnemen met de directie Toezicht en Handhaving: +599 717 4800 of directie_th@bonariegov.com.