Melding professioneel vuurwerk

Professioneel vuurwerk (bedoeld in artikel 3, tweede lid van het vuurwerkbesluit Bonaire 2021) ter beschikking stellen mag enkel plaatsvinden indien van te voren een melding is gedaan. De eigenaar van het professioneel vuurwerk die zijn vuurwerk uit de centrale opslag wil halen voor gebruik moet dit 48 uur van te voren melden. Bijvoorbeeld omdat de eigenaar het gaat verkopen of gebruiken voor een evenement. Naast adresgegevens moet ook worden vermeld welk type vuurwerk en welke hoeveelheden worden overgedragen.

Met dit formulier kunt u doorgeven dat u professioneel vuurwerk ter beschikking gaat stellen. U vult alles verder in en klikt op versturen:

1. Alleen als u op versturen klikt weet het openbaar lichaam Bonaire dat u een melding wilt maken.

2. Als u een deel van de gevraagde gegevens niet ingevuld hebt, dan vertelt het formulier u dat de melding niet succesvol gemaakt kan worden.

3. Met het klikken op “versturen” verklaart u dat u het formulier naar waarheid heeft ingevuld. Indien blijkt dat het formulier niet naar waarheid is ingevuld, wordt de melding als ongeldig beschouwd.

U heeft voor het invullen van dit formulier nodig:

  • Uw contactgegevens
  • Gegevens van de ontvanger
  • Afsteeklijst: het aantal, gewicht, soort, naam, categorie en artikelnummers van het
  • ter beschikking te stellen vuurwerk

U, als eigenaar, mag alleen professioneel vuurwerk voorhanden hebben, opslaan, gebruiken, vervoeren, verkopen en ter beschikking stellen wanneer:

U beschikt over gespecialiseerde pyrotechnische kennis

De gebruiker beschikt over gespecialiseerde pyrotechnische kennis

Beide partijen een bewijs van gespecialiseerde pyrotechnische kennis kunnen overleggen in de vorm van een diploma of certificaat van een erkend instituut (niet ouder dan 5 jaar).

U kunt het formulier niet tussentijds opslaan om later aan te vullen.

Voor hulp bij het invullen van het formulier kunt u contact opnemen met de directie Toezicht en Handhaving: +599 717 4800 of directie_th@bonariegov.com.